THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2018-2019

Thời khóa biểu học kì I, năm học 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN NGỌC HIỂN
Mời chọn link dưới đây để xem chi tiết:
 https://drive.google.com/open?id=1kpYKmkt9oMwvmdFoP_tVdeeLMRVrjfEX

Tác giả bài viết: AdminCT

Nguồn tin: Thầy: Nguyễn Công Trí