Mẫu viết nhận xét vnedu hàng tháng

Mẫu viết nhận xét vnedu hàng tháng
Mẫu viết nhận xét học sinh hàng tháng trên vnedu
Giáo viên chủ nhiệm xem và download mẫu viết nhận xét của lớp minh viết về tình hình học tập và nề nếp của học sinh nộp lại thầy Nguyễn Tấn Phát qua email: cmtanphat@gmail.com để upload lên trang vnedu gửi về phụ huynh hàng tháng.
Mẫu nhận xét


Nguồn tin: TẤN PHÁT