09:14 ICT Chủ nhật, 24/10/2021
Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển thi đua dạy tốt học tốt chào mừng Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021) và năm học mới 2021-2022!

DANH MỤC CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE

Tỉnh đoàn Cà Mau
Cổng thông tin Cà Mau
Sở Giáo dục & Đào tạo Cà Mau
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Thư viện giáo án

Trang nhất » DMC » Góc học tập » Lịch thi

Chào mừng ngày lễ

DANH SÁCH HỌC SINH THAM THI HSG VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2016-2017

Thứ sáu - 07/10/2016 13:41
DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH
NĂM HỌC 2016-2017
MÔN TOÁN
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Lớp
1 Phan Thành Đạt 27/04/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Toán2
2 Huỳnh Quỳnh Như 7/8/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Toán2
3 Nguyễn Lê Ngọc 1/6/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Toán1
4 Phạm Đ.T.Phương Anh 13/11/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Toán1
5 Lê Khánh Tân 19/01/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Toán1
6 Trần Xuân Sắc 13/06/1998 Cà Mau Nam 12 Chuyên Toán1
7 Trần Quốc Việt 4/1/1999 An Giang Nam 12 Chuyên Toán1
8 Phạm Hoàng Sơn Ca 13/11/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Toán1
9 Lê Nhựt Đức 26/04/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Toán1
10 Đặng Quang Minh 24/06/1999 Cần Thơ Nam 12 Chuyên Toán1
11 Tô Thảo Anh 15/10/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Toán1
12 Nguyễn Lê Tuyết Thảo 9/7/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Toán1
13 Nguyễn Đình Lộc 30/06/2000 Bạc Liêu Nam 11 Chuyên Toán
14 Lê Phương Mai 15/11/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Toán
15 Lê Thanh Mai 15/11/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Toán
16 Trần Thị Thúy An 20/01/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Toán
17 Liêu Minh Huy 25/08/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Toán
18 Nguyễn Đình Khang 4/6/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Toán
19 Nguyễn Đức Thắng 1/8/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Toán
20 Du Hiền Vinh 7/7/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Toán
21 Dương Diễm Thi 8/3/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Toán
22 Trần Kiều Nhi 19/10/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Toán
23 Trần Thị Thanh Thảo 22/12/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Toán
24 Nguyễn Quang Minh 11/11/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Toán
25 Tô Thanh Nhã 15/04/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Toán
26 Tạ Quang Vinh 6/4/1999 Cà Mau Nam 11 Chuyên Toán

MÔN VẬT LÝ
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Lớp
1 Hồ Công Dũng 2/4/1999 Huế Nam 12 Chuyên Lý
2 Dương Quốc Hiệp 20/02/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Lý
3 Bào Ngọc Thảo 12/3/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Lý
4 Phan Thị Kiều Tiên 6/3/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Lý
5 Bùi Sĩ Hùng 6/10/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Lý
6 Lê Bi Ri 1/1/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Lý
7 Trần Tô Giang 27/11/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Toán
8 Hàng Ngọc Vạn 27/09/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Lý
9 Nguyễn Thị Yến Vy 14/01/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Lý
10 Nguyễn Hoàng Tâm 18/08/1999 Cà Mau Nam 11 Chuyên Lý
11 Lê Quang Hữu 25/02/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Lý
12 Nguyễn Trung Tín 27/09/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Lý
13 Nguyễn Anh Duy 22/06/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Lý

MÔN HÓA HỌC
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Lớp
1 Trần Nhật Khoa 27/04/1999 Ninh Thuận Nam 12 Chuyên Hóa
2 Trần Hoàng Quân 16/01/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Hóa
3 Châu Quốc Tấn 15/04/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Hóa
4 Nguyễn T.Thúy An 16/10/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Hóa
5 Lê Vũ Bình 19/09/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Hóa
6 Tô Thành Lạc 3/8/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Hóa
7 Lâm Gia Linh 28/12/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Hoa
8 Trần Minh Long Triều 23/08/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Hóa
9 Huỳnh Kiều Trang 7/7/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Hóa
10 Nguyễn Tuyết Thảo 19/11/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Hóa
11 Nguyễn An Hữu 9/3/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Hóa
12 Trần Vĩnh Phúc 16/09/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Hóa
13 Đào Trần Nhất Long 24/10/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Hóa
14 Nguyễn Ninh Tâm 24/03/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Hóa
15 Huỳnh Thanh Tuyền 10/1/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Hóa
16 Đặng Ngọc Trâm 29/06/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Hóa
17 Phạm Hoàng Huy 9/3/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Hóa

MÔN SINH HỌC
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Lớp
1 Nguyễn Thúy Linh 16/12/1999 Cà Mau Nữ 12Chuyên Sinh
2 Tô Chí Bửu 9/6/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Sinh
3 Huỳnh Lê Duy 4/1/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Sinh
4 Lưu Gia Nguyễn 22/02/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Sinh
5 Nguyễn Văn Dờ 7/10/1998 Cà Mau Nam 12 Chuyên Hóa
6 Võ Hồ Như Ngọc 17/03/1999 Bạc Liêu Nữ 12 Chuyên Hóa
7 Nguyễn Thị Chúc Linh 20/06/2000 Cà Mau Nữ 11C1
8 Nguyễn Diễm Huỳnh 22/01/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Sinh
9 Trần Bình Minh 29/02/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Sinh
10 Trần Kim Oanh 20/12/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Sinh
11 Lê Thị Xuân Trang 11/1/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Sinh
12 Nguyễn Đặng Tường 19/05/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Sinh
13 Cao Hồng Như Ý 26/12/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Sinh
14 Au Nguyễn Nhật Long 2/4/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Sinh

MÔN TIN HỌC
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Lớp
1 Lê Minh Kha 30/07/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Toán2
2 Châu Thiên Thanh 27/02/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Toán2
3 Trần Thị Nguyệt Minh 6/2/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Toán1
4 Nguyễn D. Minh Tâm Đạt 8/1/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Lý
5 Trần Hoàn Đức Duy 14/08/2000 Cà Mau Nam 11C3
6 Lê Đại Long 29/04/2000 Cà Mau Nam 11C2
7 Trương Duy Khả 6/6/2000 Cà Mau Nam 11C1

MÔN NGỮ VĂN
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Lớp
1 Cao Anh Thư 6/7/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Văn
2 Trần Ai Trinh 17/11/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Văn
3 Cao An Biên 11/1/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Văn
4 Trần Nguyễn Chúc Linh 12/11/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Văn
5 Trịnh Trung Tính 1/1/1998 Cà Mau Nam 12 Chuyên Văn
6 Lê Yến Uyên 1/1/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Văn
7 Trần Nguyễn Chúc Lam 12/11/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Văn
8 Khổng Thùy Chân 2/6/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Văn
9 Nguyễn Thị Mộng 6/6/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Văn
10 Nguyễn Hồng Nhung 4/10/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Văn
11 Nguyễn Kim Xuyến 1/1/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Văn
12 Huỳnh Thị Ngọc Mai 6/7/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Văn
13 Tống Phạm Kiều Hương 4/9/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Văn
14 Lê Thái Sơn 20/10/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Văn
15 Hàn Hiểu Hân 18/01/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Văn
16 Trương Mỹ Trâm 9/5/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Văn
17 Quách Tú Cầm 30/01/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Văn
18 Phạm Thủy Tiên 1/4/2000 Nam Định Nữ 11 Chuyên Văn
19 Trần Yến Ngọc 11/3/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Văn
20 Trương Ngọc Thảo 11/9/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Văn
21 Trần Anh Thư 1/12/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Văn
22 Lê Nhựt Minh 6/9/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Hóa

MÔN TIẾNG ANH
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Lớp
1 Nguyễn Thùy Linh 24/11/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyen Anh
2 Lâm Gia Hân 24/05/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Anh
3 Vũ Thị Huyền 25/01/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Anh
4 Sơn Nhật Khanh 20/11/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Anh
5 Hứa Thanh Liêm 2/11/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Anh
6 Hồ Bảo Ngân 27/08/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Anh
7 Nguyễn Khôi Nguyên 12/5/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Anh
8 Nguyễn Thiện Nhân 26/08/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Anh
9 Trịnh Uyên Phương 29/10/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Anh
10 Hồ Huy Hiệu 2/4/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Anh
11 Lê Tuấn Kiệt 22/09/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Anh
12 Phùng Mỹ Kim 30/12/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Anh
13 Lâm Bảo Ngọc 20/03/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Anh
14 Mai Bảo Ngọc 6/7/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Anh
15 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 1/7/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Anh
16 Huỳnh Anh Thư 30/01/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Anh

MÔN LỊCH SỬ
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Lớp
1 Đỗ Trọng Nguyễn 2/11/1999 Cà Mau Nam 12C2
2 Lê Anh Khuê 11/12/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Văn
3 Phan Thái Nguyễn 26/03/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Văn
4 Hồ Chí Huỳnh 15/12/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Văn
5 Huỳnh Thanh Mộng 29/01/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Toán1
6 Nguyễn N. Tú Quyên 16/05/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Anh
7 Wang Linda Diệu Thúy 8/2/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Anh
8 Huỳnh Ngọc Thi 25/10/2000 Cà Mau Nữ 11C3
9 Nguyễn Trọng Phú 21/01/2000 Bạc Liêu Nam 11C3
10 Phạm Ngọc Hân 9/2/2000 Cà Mau Nữ 11C3
11 Võ Quốc Thắng 24/04/2000 Cà Mau Nam 11C2
12 Phan Kiều Anh 1/3/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Văn
13 Từ Thảo Nguyên 22/06/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Văn
14 Trương Anh Thư 19/09/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Văn
15 Hồ Thị Thanh Ngân 29/05/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Văn
16 Trần Thị Thu Duyên 20/06/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Văn
17 Lương Trần Mai Anh 10/6/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Sinh
18 Lâm Tường Duy 12/5/2000 Cà Mau Nam 11 Chuyên Anh

MÔN ĐỊA LÍ
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Lớp
1 Nguyễn Ngọc Trinh 13/12/1999 Cà Mau Nữ 12C2
2 Bùi Như Ý 29/02/1999 Cà Mau Nữ 12C2
3 Huỳnh Phúc Chương 13/05/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Toán2
4 Trần Thế Sang 18/03/1999 Cà Mau Nam 12 Chuyên Sinh
5 Huỳnh Đ. Thanh Thảo 3/4/1999 Cà Mau Nữ 12 Chuyên Sinh
6 Nguyễn Thị Tú Trinh 28/02/2000 Cà Mau Nữ 11C3
7 Nguyễn Thị Cẩm Tú 7/3/2000 Cà Mau Nữ 11C2
8 Nguyễn Mộng Ngọc 9/6/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Văn
9 Huỳnh Ngọc Hân 15/07/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Văn
10 Phạm Trần Ngọc Vi 20/11/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Văn
11 Nguyễn Phì Nhiêu 6/4/2000 Cà Mau Nữ 11 Chuyên Sinh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Ngân hàng đề trực tuyến

Thituyensinh
Đề thi trường

SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ

SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ

QUẢN LÍ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

Quản lí cán bộ viên chức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 628

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 43805

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3326862